Welkom bij Sport-Accommodatie "De Pauwengaard" Pannerden Welkom bij Sport-Accommodatie "De Pauwengaard" Pannerden
  
Welkom bij Sport-Accommodatie "De Pauwengaard" Pannerden

Menu
J

Activiteitenkalender
november 2018
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Alle activiteiten
Buitensport
Binnensport
Schietsport
Darten
Bingo
Kaarten
Jeu de Boules
Overige

Foto-abum

  
Stg. Sport-Accommodatie Nieuws Bestuur Stichting SAP en Gemeente Rijnwaarden in gesprek over de toekomst

Stichting SAP en Gemeente Rijnwaarden in gesprek over de toekomst

Tijdens de Openbare Raadsvergadering op dinsdag 03-05-2011 heeft de Stichting Sport-Accommodatie Pannerden (SAP), door middel van het voorlezen van een Verklaring, kenbaar gemaakt dat door het Algemeen Bestuur op donderdag 28-04-2011 - individueel - en als collectief unaniem – is besloten tot ontslagneming.

Op woensdag 04-05-2011 is tijdens een bijzondere bijeenkomst van vrijwilligers en bestuursleden van de (hoofd-)gebruikers van Sport-Accommodatie “De Pauwengaard” door het AB/SAP, de ontslagname gemotiveerd. Daarbij is tevens het verzoek gedaan om – in afwachting van nadere ontwikkelingen – in het belang van alle gebruikers en de gemeenschap Pannerden uitvoering te blijven geven aan het vrijwilligerswerk en de bestuurstaken.

De mededeling van ontslagname van het voltallige AB/SAP – met vertegenwoordigers vanuit de hoofdbesturen van Voetbalvereniging RKPSC, Omni-Vereniging PaJoDoS en Schietvereniging Het Gulden Schot - is onderwerp van gesprek geweest tijdens de B&W-vergadering van dinsdag 10-05-2011. De zorg van de gemeente ging in de eerste plaats uit naar de continuïteit van de activiteiten op het complex De Pauwengaard; reden waarom SAP werd uitgenodigd voor een overleg.

Deze kennisgeving was voor het Dagelijks Bestuur van SAP reden om op vrijdag 13-05-2011 - vanuit een positieve grondhouding - het Algemeen Bestuur voor te stellen om in een ad-interim-periode uitvoering te blijven geven aan de inhoudelijke en uitvoerende bestuurstaken.

Tijdens die periode kan uitvoering worden gegeven aan de tijdige afwikkeling van de door SAP geboden optionele mogelijkheid tot tijdelijke huisvesting van Basisschool ’t Scathe in te plaatsen noodgebouwen op een gedeelte van het parkeerterrein van Sport-Accommodatie “De Pauwengaard” aan de Renbaan te Pannerden.

Daarnaast kan de daadwerkelijke realisatie van de Overdekte Sport-Tribune naast het hoofdveld van Voetbalvereniging RKPSC worden afgerond.

Voorts kan invulling worden gegeven aan alle organiserende en coördinerende taken van het DB/SAP.

Deze positieve geste van het DB/SAP is door het voltallige AB/SAP op maandag 16-05-2011 ondersteund. Daarbij is als gemeenschappelijk uitgangspunt geformuleerd dat door de Gemeente Rijnwaarden daadwerkelijk uitvoering wordt gegeven aan het Initiatief-Voorstel van de Gemeenteraad, betreffende de Verkeersveilige (her-)Inrichting Renbaan, mede gebaseerd op het voorstel AB/SAP en de landelijke richtlijnen van Duurzaam Veilig.

Tevens werd als gemeenschappelijke voorwaarde gesteld dat er op korte termijn een bespreking tot stand komt met het voltallige College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rijnwaarden en het voltallige Algemene Bestuur van de Stichting Sport-Accommodatie Pannerden, met als gespreks-thema’s de onderlinge verstandhouding, respect en communicatie.


Tijdens de op maandag 16-05-2011 geplande bespreking met Wethouder Schopman in Sport-Accommodatie “De Pauwengaard” te Pannerden is het voorgaande ter kennis gebracht. De bespreking verliep dermate positief dat, mede ten behoeve van een goede voorbereiding van de gemeenschappelijke bespreking en bestuurlijke afwikkeling van diverse aangelegenheden, door het AB/SAP in ieder geval tot 01-10-2011 als ad-interim-bestuur uitvoering zal worden gegeven aan alle bestuurstaken. Daarna zal de situatie – op basis van ontwikkelingen, ervaringen en feitelijke omstandigheden - opnieuw worden geëvalueerd.

De geste en het voorstel van het AB/SAP is besproken tijdens de B&W-vergadering van dinsdag 17-05-2011 en als zodanig positief ontvangen en naar ieders tevredenheid geaccepteerd.

Algemeen Bestuur Stichting Sport-Accommodatie Pannerden

Namens Omni-Vereniging PaJoDoS
Norbert Roelofs
Wim van Rosmalen

Namens Voetbalvereniging RKPSC
Toon Egging
Lukas Heijndermans

Namens Schietvereniging Het Gulden Schot
Jan Rutten

Jop Theunisse

Namens het Dagelijks Bestuur Stichting Sport-Accommodatie Pannerden
Ton van Lier               - Voorzitter
Harrie Vreman            - Secretaris
Pedro Ross                 - Penningmeester
Anton Reijmer            - Coördinator Accommodatie-Beheer          

Matthé van Riswijk    - Coördinator Commercieel Beheer

 Printervriendelijke pagina  Printervriendelijke pagina

 Stuur dit artikel / deze informatie naar een kennis  Stuur dit artikel / deze informatie naar een kennis


· Meer over Stg. Sport-Accommodatie Nieuws Bestuur


Meest gelezen verhaal om Stg. Sport-Accommodatie Nieuws Bestuur:
Fitness-Centrum

 
Web site engine code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Pagina Rendering: 0.063 Seconden