Welkom bij Sport-Accommodatie "De Pauwengaard" Pannerden Welkom bij Sport-Accommodatie "De Pauwengaard" Pannerden
  
Welkom bij Sport-Accommodatie "De Pauwengaard" Pannerden

Menu
J

Activiteitenkalender
november 2018
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Alle activiteiten
Buitensport
Binnensport
Schietsport
Darten
Bingo
Kaarten
Jeu de Boules
Overige

Foto-abum

  
Stg. Sport-Accommodatie Nieuws Bestuur Verklaring Bestuursleden Algemeen Bestuur Stichting Sport-Accommodatie Pannerden

Verklaring namens alle Bestuursleden
van het Algemeen Bestuur Stichting Sport-Accommodatie Pannerden

De Bestuursleden van het Algemeen Bestuur van de Stichting Sport-Accommodatie Pannerden hebben tijdens een Extra Bijeenkomst van het AB/SAP op donderdag 28-04-2011 - individueel - en als collectief unaniem - besloten tot ontslagneming.

Basis hiervoor is de jarenlange discussie tussen het Bestuur van de Gemeente Rijnwaarden en het Bestuur van de Stichting SAP met betrekking tot logische bereikbaarheid van Sport-Accommodatie “De Pauwengaard” en de daarmee samenhangende gewenste verkeersveilige her-inrichting van de Renbaan te Pannerden.

Geconstateerd moet worden dat het SAP-Bestuur onvoldoende in staat is gebleken:
* de belangen en verantwoordelijkheden van de Stichting op adequate wijze te behartigen;
* om het respect en het vertrouwen te verkrijgen van het Gemeente-Bestuur;
* om met ondersteuning van door onafhankelijke en objectieve deskundigen opgestelde verkeerskundige advies-rapporten het Gemeente-Bestuur te overtuigen;
* om het Gemeente-Bestuur te overtuigen van het draagvlak binnen de leefgemeenschap Pannerden.

Tevens moet worden geconstateerd dat de Zienswijze van het SAP-Bestuur - betreffende de gewenste inrichting van de Renbaan - de komende periode zal conflicteren met het tot op heden door het Gemeente-Bestuur ingenomen standpunt, als onderdeel van:
* de te starten Bestemmingsplan-Procedure voor de bouw van de Brandweer-Kazerne;
* de her-start van de Bestemmingsplan-Procedure voor het Woningbouwplan Uuleveld.

Gelet op de zakelijke, financiële en inhoudelijke afspraken met de Gemeente Rijnwaarden stelt het voltallige Bestuur van de Stichting Sport-Accommodatie Pannerden - op basis van de in de Oprichtings-Akte vastgestelde Statuten - de Stichting Sport-Accommodatie Pannerden - met alle Bezittingen en Schulden, alsmede Rechten en Plichten - per direct ter beschikking aan het Gemeente-Bestuur van de Gemeente Rijnwaarden.

Voor zover het Gemeente-Bestuur van de Gemeente Rijnwaarden - om haar moverende redenen - besluit om de Stichting Sport-Accommodatie Pannerden als zodanig niet te aanvaarden, zal het thans zittende Bestuur van de Stichting Sport-Accommodatie Pannerden – conform de statuten – besluiten tot Ontbinding en Vereffening.

Algemeen Bestuur Stichting Sport-Accommodatie Pannerden

Namens Omni-Vereniging PaJoDoS
Norbert Roelofs
Wim van Rosmalen

Namens Voetbalvereniging RKPSC
Toon Egging
Lukas Heijndermans

Namens Schietvereniging Het Gulden Schot
Jan Rutten

Jop Theunisse

Namens het Dagelijks Bestuur Stichting Sport-Accommodatie Pannerden
Ton van Lier               - Voorzitter
Harrie Vreman            - Secretaris
Pedro Ross                 - Penningmeester
Anton Reijmer            - Coördinator Accommodatie-Beheer          
Matthé van Riswijk    - Coördinator Commercieel-Beheer

 Printervriendelijke pagina  Printervriendelijke pagina

 Stuur dit artikel / deze informatie naar een kennis  Stuur dit artikel / deze informatie naar een kennis


· Meer over Stg. Sport-Accommodatie Nieuws Bestuur


Meest gelezen verhaal om Stg. Sport-Accommodatie Nieuws Bestuur:
Fitness-Centrum

 
Web site engine code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Pagina Rendering: 0.135 Seconden