Welkom bij Sport-Accommodatie "De Pauwengaard" Pannerden Welkom bij Sport-Accommodatie "De Pauwengaard" Pannerden
  
Welkom bij Sport-Accommodatie "De Pauwengaard" Pannerden

Menu
J

Activiteitenkalender
november 2018
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Alle activiteiten
Buitensport
Binnensport
Schietsport
Darten
Bingo
Kaarten
Jeu de Boules
Overige

Foto-abum

  
Stg. Sport-Accommodatie Nieuws Bestuur Óók Veilig Verkeer Nederland ondersteunt het SAP- Inrichtingsvoorstel Renbaan
Onderwerp:   Ontsluiting Sportcomplex “De Pauwengaard”

Meneer de voorzitter,

Allereerst voorzitter dank u dat u mij – namens de stichting Sport- Accommodatie Pannerden – in de gelegenheid stelt om over de ontsluiting van sportpark de Pauwengaard  in te spreken.

 

Vooropgesteld: VVN onderkent uiteraard de beslisbevoegdheid van uw raad, en beperkt zich tot het onafhankelijk adviseren van burgers en/of maatschappelijke organisaties op het gebied van de algemene verkeersveiligheid met een accent op de meest kwetsbare verkeerdeelnemers. Meestal ligt hier een verschil van inzicht met de wegbeheerder aan ten grondslag.

In het vervolg zal ik mij dan ook hiertoe beperken en de bereikbaarheid van het complex en  de veiligheid voor de gebruikers en het overige verkeer centraal stellen.

 

Bereikbaarheid

Meneer de voorzitter, de bereikbaarheid van een dergelijk – zeker voor Pannerden – groot complex, waarvan meer dan 1000 inwoners van uw gemeente regelmatig gebruik maken, vraagt om een goede, maar ook directe, bereikbaarheid.

Zowel  de Grontmij als Royal Haskoning , beide gerenommeerde bureaus op dit gebied hebben aangetoond dat de bereikbaarheid direct via de Renbaan de voorkeur geniet, mits adequate maatregelen worden genomen om de veiligheid te waarborgen en sluipverkeer te voorkomen.

Ik wil hier het volgende aan toe voegen:

Vanuit de Duurzaam Veilig (DV) uitgangspunten, die overigens door uw gemeente zijn onderschreven, verdient het de voorkeur om publiekstrekkende gebouwen/activiteiten logisch en op zo kort mogelijke wijze te ontsluiten. Dit dient dus het uitgangspunt bij het ontwerpen van de toegang(en) te zijn. Maatregelen moeten die keus zo nodig ondersteunen.

Afweging van verkeersveiligheidsaspecten voor gebruikers van het complex en voor andere verkeersbewegingen die de plaats van het complex en de ontsluiting tot gevolg hebben zijn aansluitend noodzakelijk.

Voorzitter, deze primaire keus is dus een belangrijk ontwerp uitgangspunt.

Eerst indien hieraan niet kan worden voldaan zullen andere oplossingen (helaas) moeten worden overwogen.

 

Daarnaast speelt de bereikbaarheid van de woongebieden voor de brandweer natuurlijk ook een belangrijke (ontsluitings)rol. Dit wordt terecht door de externe bureaus genoemd.

 

Verkeersveiligheid

Meneer de voorzitter, in het aansluitende woongebied geldt een 30km zonering. Uiteraard zal die ook voor de ontsluitingsweg van het complex moeten gaan gelden. En in een dergelijke zone (met in hoofdzaak bestemmingsverkeer) is het samengaan van fietsers en auto’s een normale en juist geadviseerde oplossing. Immers het gebruik van een erf is bedoeld voor lopen (wel op een apart pad omdat dit de kwetsbaarste groep is), fietsen en het bereiken van de erven. Men dient rekening met elkaar te houden. Binnen een 30km zone worden alleen al om die reden geen aparte fietspaden aangelegd!

 

Door de directe ontsluiting van het complex (van 2 zijden) wordt daarnaast de verkeersdruk in de omgeving verdeeld. Er komt dan bv. door de Nieuwstraat geen extra verkeer dat daar niet de bestemming heeft. Juist dit verkeer zou als sluipverkeer bestempeld kunnen worden, en u weet dat dat verkeer dat elders moet zijn – juist onvoldoende rekening houdt met de erffuncties.

 

Sluipverkeer

Deze term wordt vaak te pas en onpas gebruikt. Via de Renbaan zal – zeker met extra fysieke inrichtingseisen – slechts enkele procenten van het verkeer de bestemming elders hebben. Mocht dit op termijn een (te) grote omvang gaan vormen dan is met  één paal tussen de entrees van het grote parkeerterrein dit simpel te voorkomen.

 

Uitvoering

Zoals ik al noemde is een goede uitvoering volgens de DV richtlijnen een absolute noodzaak. Naast de reeds geschetste fysieke maatregelen in de Renbaan zelf noem ik in relatie tot de  verkeersveiligheid nog de volgende punten.

De aansluiting van de Renbaan op de Nieuwstraat is veel te ruim uitgevoerd. Op die manier wordt bv. door fietsers juist de bocht afgesneden. Maak de aansluiting van de renbaan op de Aerdsestraat/ Nieuwstraat veel smaller en breng de aansluitingen van de Haggenburgstraat en de Renbaan onder in één plateau, liefst in een andere kleur en/of verharding.

Ditzelfde geldt voor de aansluiting bij de lus aan de andere zijde. Ook deze dient versmald te worden tot een erfontsluiting (wegbreedte en normale hoekstralen).

 

Als daarnaast voor de verhoudingsgewijs vele fietsers extra maatregelen gewenst zijn kan de (tot 4.50 m verbrede  Renbaan) als fietsstraat worden uitgevoerd. D.w.z. in rode kleur (is makkelijk ligt er deels al) en met een bord fietsstraat. Automobilisten krijgen dan nog meer het gevoel dat ze te gast zijn en zeer defensief moeten rijden.

 

Samengevat

Openstelling in beide richtingen is voor de bereikbaarheid de te prefereren oplossing. De ontsluiting is kort en logisch, voor het aansluitende woongebied wordt het verkeer beperkt (geen echt sluipverkeer door deze straten), en voor bezoekers van “buiten” ontstaan geen “zwerf”problemen. (accommodatie in zicht, maar hoe kom ik er).

Ook voor calamiteiten en brandweer (in de toekomst) is directe ontsluiting een aanzienlijke verbetering.

 

Voorzitter, ik dank u voor de aandacht en spreek de hoop uit dat u met genoemde punten in uw besluitvorming rekening houdt.

 

ing H.A. Vooijs


Verkeersconsulent VVN

Ex voorzitter van landelijke implementatiegroet DV (namens alle gemeenten)

 Printervriendelijke pagina  Printervriendelijke pagina

 Stuur dit artikel / deze informatie naar een kennis  Stuur dit artikel / deze informatie naar een kennis


· Meer over Stg. Sport-Accommodatie Nieuws Bestuur


Meest gelezen verhaal om Stg. Sport-Accommodatie Nieuws Bestuur:
Fitness-Centrum

 
Web site engine code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Pagina Rendering: 0.094 Seconden