Welkom bij Sport-Accommodatie "De Pauwengaard" Pannerden Welkom bij Sport-Accommodatie "De Pauwengaard" Pannerden
  
Welkom bij Sport-Accommodatie "De Pauwengaard" Pannerden

Menu
J

Activiteitenkalender
november 2018
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Alle activiteiten
Buitensport
Binnensport
Schietsport
Darten
Bingo
Kaarten
Jeu de Boules
Overige

Foto-abum

  
Stg. Sport-Accommodatie Nieuws Bestuur Aanbiedingsbrief Verkeerskundige Adviezen aan Gemeente RijnwaardenStichting Sport-Accommodatie Pannerden

 

p/a Prins Willem-Alexanderstraat 4

6911 AM  Pannerden – Nederland

Tel.: 0316-371416

E-mail-adres: SAP@chello.nl 
College van Burgemeester en Wethouders,
Van de Gemeente Rijnwaarden

Postbus 49

6916 ZG TOLKAMERDatum : 28 maart 2011

Betreft : Gewenste Inrichting Renbaan te Pannerden


Geachte leden van het College van B&W,

 

In vervolg op onze eerder ter zake gevoerde correspondentie, alsmede:

1. het in december 2010 op verzoek van uw voorzitter Burgemeester Slinkman gevoerde overleg

    met onze voorzitter de heer Van Lier en de tussen beiden gevoerde mail-correspondentie

    in december 2010;
2. de tijdens de Raadsvergadering van dinsdag 22 maart 2011 geuite wens om een deskundig
    advies en openbare beraadslaging, zenden wij u bijgaand de verkeerskundige adviesrapporten
    van:

a. Royal Haskoning d.d. 28-03-2011;

b. Grontmij d.d. 28-03-2011.

Door beide onafhankelijke adviesbureaus - met verkeerskundig gezag - wordt de zienswijze op de door de Stichting Sport-Accommodatie Pannerden voorgestelde inrichting van de Renbaan te Pannerden ondersteund.

Voorts wordt door beide adviesbureaus aangegeven dat het openstellen van de Renbaan van belang is als wenselijke c.q. noodzakelijk aanrij- en uitrukroute voor de nieuw te bouwen Brandweerkazerne op een door de gemeente beoogde locatie aan de Renbaan, ten oosten van de huidige Parkeerplaats van Sport-Accommodatie De Pauwengaard.

 

Wij verzoeken u om deze brief met bijlagen te agenderen voor de eerstvolgende Openbare Commissie- en Raadsvergadering.

Voor de goede orde geven wij hierbij alvast te kennen graag gebruik te maken van het Inspreekrecht.

Wij hopen dat voormelde adviesrapporten thans wel voldoende aanleiding zijn om alsnog te besluiten tot de door de Stichting Sport-Accommodatie Pannerden voorgestelde herinrichting.

Een en ander kan zijn beslag krijgen door middel van een:
a. Raadvoorstel van het College van Burgemeester en Wethouders;

b. Initiatiefvoorstel vanuit de Gemeenteraad;

c. Motie vanuit de Gemeenteraad. 


Daarvan uitgaande stellen wij het bijzonder op prijs om op zeer korte termijn met uw college tot algehele afwikkeling te komen. Een uitnodiging daartoe zien wij gaarne tegemoet.

Hoogachtend,

Algemeen Bestuur Stichting Sport-Accommodatie Pannerden

Namens Omni-Vereniging PaJoDoS
Norbert Roelofs
Wim van Rosmalen

Namens Voetbalvereniging RKPSC
Toon Egging
Lukas Heijndermans

Namens Schietvereniging Het Gulden Schot
Jan Rutten

Jop Theunisse

Namens het Dagelijks Bestuur Stichting Sport-Accommodatie Pannerden
Ton van Lier               - Voorzitter / Tijdelijk Waarnemend Secretaris
Pedro Ross                 - Penningmeester
Anton Reijmer            - Coördinator Accommodatie-Beheer          

Matthé van Riswijk    - Coördinator Commercieel Beheer

CC: Raadleden van de Gemeente Rijnwaarden

 Printervriendelijke pagina  Printervriendelijke pagina

 Stuur dit artikel / deze informatie naar een kennis  Stuur dit artikel / deze informatie naar een kennis


· Meer over Stg. Sport-Accommodatie Nieuws Bestuur


Meest gelezen verhaal om Stg. Sport-Accommodatie Nieuws Bestuur:
Fitness-Centrum

 
Web site engine code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Pagina Rendering: 0.077 Seconden